+Biennal. La programació de les entitats que sempre hi són

Entre altres dualitats, la Biennal de Pensament bascula entre el que és global i el que és local, el que podríem dir que són temes d’actualitat mundial i qüestions més pròpies de Barcelona i el seu entorn proper. També representa una ambivalència gens excloent el fet que la Biennal sigui un esdeveniment que, com indica el seu nom, se celebra cada 24 mesos i alhora la ciutat compti amb un teixit d’institucions i iniciatives que mantenen de manera regular la flama del pensament crític i el debat cívic. Amb aquestes darreres entitats es construeix la +Biennal, una programació paral·lela que no convé gens perdre de vista.

Alguna de les seves propostes podrien figurar, per temàtica, enfocament i participants, al menú principal. És el cas de Repensar el vincle social en un món obert, divers i canviant, col·loqui que organitza i acull l’Institut d’Estudis Catalans el dia 11, la diada inaugural. O el Decidim Fest, que podria funcionar com extensió de les nombroses activitats de la Biennal que aborden el canvi tecnològic; dues jornades, les del 13 i 14 d’octubre, per repensar críticament l’internet del futur.

D’altres sessions suposen un complement perfecte, ja sigui perquè posseeixen temàtiques més acotades i insòlites, com la conferència de Vinciane Despret Els ocells són músics?, que ens brinda el Palau de la Música Catalana. O perquè aterren a la realitat de la nostra ciutat qüestions que, amb un focus més ampli, es tracten (o es podrien haver tractat) a la programació central. En aquesta categoria escauen propostes com Barxiluna. (Des)memòria del passat i present islàmic, que posa de relleu de la mà de l’Oficina d'Afers Religiosos l’escassa atenció que Barcelona i les seves institucions ha dispensat històricament a la memòria de tot allò islàmic. També la tarda que presenta el Quadern d’El País amb l’avinentesa del seu 40è aniversari: la Biblioteca Jaume Fuster acull un debat titulat Barcelona com a laboratori cultural articulat en dues taules rodones que inclouen representants d’institucions de primera magnitud i firmes emblemàtiques del diari.

La +Biennal també serveix per aixoplugar celebracions, gens exemptes de reflexió i fins i tot de reivindicació. El VadeBesòs es desplega el dissabte 15 al tram baix del riu, amb un grapat d’activitats de temàtica diversa que vol posar en valor les múltiples potencialitats de la llera fluvial i els espais contigus. Amb un caire diferent, però també amb l’esperit d’esdeveniment popular, el col·lectiu 8MilMotius organitza el mateix dia, a La Model, la Jornada Solidària Feminista. Per elles, per nosaltres, per totes.

Mereix una menció a banda l’aliança que han forjat Biblioteques i Centres Cívics, dos agents primordials en la cultura de proximitat dia a dia, mes a mes. En barris on la programació principal no hi arriba físicament, aquests equipaments han programat una sèrie d’activitats, per a diferents tipus de públic, que estan en perfecte sintonia amb temàtiques ben presents a la Biennal d’enguany: la transformació urbanística, els danys dels conflictes bèl·lics i els processos de migració que ocasionen o la cruïlla entre avenç tecnològic i implicacions ètiques, entre d’altres.