Anna Bofill

Arquitecta i compositora

Doctora arquitecta i compositora. Ha col·laborat amb el Taller d’Arquitectura-Bofill i en projectes com el Barri Gaudí, 600 habitatges socials a Reus, La ciudad en el Espacio, propuesta de una nueva configuración del entorno habitado i el conjunt residencial Walden 7, entre d’altres.

Professora de projectes a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC) i professora i conferenciant en moltes escoles d’arreu d’Europa, dels Estats Units i d’Amèrica Llatina. Ha dut a terme projectes de caràcter social a Catalunya i altres països. Pionera a Espanya de l'anàlisi de l’arquitectura i les ciutats des de la perspectiva de gènere, amb una ponència a les Primeres Jornades de Feministes independents de Barcelona. 

Ha publicat llibres com Mujer y vivenda (1981), Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones (2005) i Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística amb la incorporació de criteris de gènere (2008), entre molts d’altres. 

Imatge d'Anna Bofill