Antoni Hernández-Fernández

Físic, lingüista i docent

Llicenciat en Física i Lingüística per la Universitat de Barcelona (UB) i doctorat en Lingüística també per la UB. Des del 2008 és professor adjunt de Física i Ciències de l'Educació a l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE-UPC) i professor a temps parcial d’ESO i cicles formatius a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Terrassa des del 1997. 

Pel que fa a la seva faceta investigadora els seus interessos actuals inclouen l'educació en un sentit ampli (gamificació, aprenentatge basat en projectes, educació tecnològica, etc.) i la lingüística quantitativa, és a dir, l'estudi de patrons generals als sistemes de comunicació, com ara la llei de Zipf per a les freqüències de les paraules o la llei de Menzerath.

Imatge d'Antoni Hernández-Fernández