Darian Meacham

Expert en ètica i responsabilitat en innovació 

Professor associat de Filosofia i Investigador principal d'ètica i innovació responsable al Brightlands Institute for Smart Society (BISS) de la Universitat de Maastricht. Va estudiar a la Universitat McGill de Montreal, Canadà (llicenciatura) i a la Universitat de Lovaina, Bèlgica (màster i doctorat).

Investiga com les coses que construïm donen forma a la manera com interactuem entre la societat, en la política, en el treball i en la pràctica científica.

Els seus principals interessos docents i de recerca són la filosofia política, la fenomenologia, la filosofia de la tecnologia i la bioètica. Interessat especialment en les qüestions relacionades amb el concepte d'Europa i les institucions polítiques postnacionals, així com les qüestions polítiques, ètiques i antropològiques que plantegen les noves tecnologies. Al nivell més fonamental, té un gran interès per la relació entre el sentit i la naturalesa.

Imatge de Darian Meacham