Lara Almarcegui

Artista

Ha creat una pràctica artística a partir de l'exploració dels aspectes materials de terrenys i de l'espai urbà. Des de fa uns 20 anys treballa a diferents ciutats identificant llocs abandonats i en desús, examinant els processos de transformació contemporània portats per canvis socials, polítics i econòmics. Analitza els materials de construcció empleats en edificacions noves i la relació cíclica entre terreny i arquitectura.

Ha exposat a diversos centres d'art, museus i biennals, com el Pavelló Espanyol de la 55 Biennal de Venècia. Treballa amb la Galeria Ellen de Bruijne Projects, a Amsterdam, i Mor & Charpentier, a París, entre d’altres. Entre les exposicions individuals s'inclouen Basalt (Ming Studios, Idaho),  Graves (Centre d’Art La Panera, Lleida) i Descampado ex-Rio Tinto (FRAC PACA, Marsella 2021), entre moltes d’altres.

Imatge de Laia Almarcegui