Lionel Billiet (Col·lectiu Rotor)

Bioenginyer

Membre del col·lectiu Rotor i cofundador de Rotor Deconstruction. Especialitzat en gestió de residus i demolició i en el potencial econòmic de la recuperació per la reutilització. 

Va escriure, amb Sophie Seys, Vadémécum pour le réemploi hors site, una guia destinada a persones propietàries d’edificis públics per tal de desviar els elements de construcció reutilitzables als llocs corresponents. Gràcies a aquest llibre va rebre el segon premi Publica Award  2016. 

Divideix el seu temps entre Rotor Deconstruction, on s'encarrega de la prospecció i el seguiment dels clients, i Rotor, on duu a terme projectes de recerca i promou la reutilització a l'arquitectura a través de col·laboracions amb autoritats públiques, instituts de recerca i universitats nacionals i internacionals. És autor de diversos articles científics sobre la reutilització d’elements de construcció.

Imatge de Lionel Billiet (Col·lectiu Rotor)