Susanna Tesconi

Dissenyadora d’interacció i experiència educativa

Llicenciada en Filosofia del Llenguatge per la Universitat de Pisa i Doctora en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és investigadora, docent i creadora d'entorns d'aprenentatge. El seu treball està inspirat en la interacció entre les persones i la tecnologia en contextos d'aprenentatge experiencial.

Actualment, és professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre del grup de recerca Mussol. La seva activitat investigadora se centra en l'estudi de les arts, del disseny, del pensament filosòfic i tecnocientífic contemporani des d'una perspectiva que integra la pràctica educativa i el disseny d'entorns d'aprenentatge amb la producció de reflexió teòrica.

Els seus interessos principals estan vinculats a la generació d'entorns i artefactes educatius que, des d'un enfocament socioconstructivista, permeten explorar el potencial educatiu de les relacions entre àmbits disciplinaris.

Foto de Susanna Tesconi