Begoña Román

Especialista en bioètica

Professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB). Membre del grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya "Aporia: Filosofia contemporània, Ètica i Política". Especialitzada en Bioètica i l'ètica aplicada ha publicat més de 60 articles.

Imatge de Begoña Román