Carles Llinàs

Degà de la Facultat de Filosofia La Salle-URL

Nascut a Barcelona l’1 de maig de 1963. Llicenciatura en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1987. Doctor en Filosofia per la mateixa universitat l’any 1995, amb una tesi sobre el pensament filosoficoteològic de Ramon Llull (gnoseologia i doctrina dels àngels) premiada per l’Institut d’Estudis Catalans. Professor de la Universitat Ramon Llull (URL) des del 1992. Actualment Catedràtic de la URL i Degà de la Facultat de Filosofia La Salle-URL. La seva tasca docent i investigadora se centra sobretot en el propi Ramon Llull i en diverses qüestions del pensament contemporani, amb especial atenció a la lògica i al pensament polític (problema teologicopolític), incloent alguns dels autors més importants de la filosofia religiosa russa dels segles XIX i XX (Soloviov) i alguns dels pensadors europeus occidentals, sobretot alemanys (de Hegel a Heidegger), més rellevants del mateix període. Ha publicat tres llibres i una setantena d'articles i capítols de llibres.

Trobeu-lo a: