Daniel Gamper

Filòsof i professor

És professor de Filosofia Política a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on ha centrat la seva investigació en l'univers conceptual de la democràcia i el liberalisme. Ha publicat Laicidad europea i La fe en la ciudad secular. Ha traduït obres de Nietzsche, Habermas, Scheler, Butler i Croce, entre d'altres. Escriu periòdicament a Ara i a Cultura/s, de La Vanguardia.

Imatge de Daniel Gamper