Karma Peiró

Periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació 

És cofundadora i actualment directora de la Fundació per a la Visualització i la Transparència (ViT) que promou l’ús de les dades obertes per empoderar la ciutadania i el retiment de comptes de la informació pública. També és codirectora del Màster Visual Tools to Empower Citizens, de la Fundació ViT i la Fundació Universitat de Girona (UdG). És coautora de l’informe Intel·ligència artificial. Decisions automatitzades a Catalunya, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat). Així mateix, és membre del consell assessor de l’Observatori d’Ètica en IA de Catalunya (OEIAC) i del Comitè Ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Ha estat guardonada amb el Premi Bones Pràctiques per comunicació no sexista (2020) i informar sobre violències masclistes amb dades, atorgat per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, i amb el Premi Montserrat Roig, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona pel reportatge d’investigació Infància desprotegida, dedicat als menors que pateixen violències, amb l’equip format per Xaquín Veira, Rocío Minvielle i Francina Cortés.

Cal destacar també la seva participació com a conferenciant en seminaris i debats relacionats amb l’ètica de la intel·ligència artificial, la transparència de la informació pública, les dades obertes i els drets digitals.

Imatge de Karma Peiró